Escolta activa (part 2) – La importància de la retroalimentació

board with word feedback

Fa alguns mesos vaig treballar en un blog sobre la importància de l’Escolta Activa (pots llegir-ho aquí). Algunes persones m’han contactat en les xarxes per a contribuir a aquest article, i és per això que avui he decidit fer una segona part.

Avui, em centraré en un element que, complementant a l’escolta activa, ens assegura una comunicació realment efectiva: la retroalimentació.

Parlaré de com analitzar, aplicar i comunicar la informació obtinguda a través d’alguna tècnica i softwares, perquè la retroalimentació pugui ajudar-te a canviar les interaccions ordinàries en relacions dinàmiques amb la teva audiència.

La importància de la retroalimentació: Raons i beneficis

La retroalimentació és una eina excepcional per al creixement i l’eficàcia de les organitzacions i institucions. Comprendre i actuar segons la retroalimentació els permet ser més adaptatives, rellevants i efectives. Al llarg de la meva carrera, he observat com els equips que prioritzen l’escolta i anàlisi de les respostes són notablement més eficaces en la seva comunicació, triant canals i missatges que s’alineen amb les tendències i necessitats emergents dels seus objectius.

Anàlisi de la retroalimentació

L’anàlisi de la retroalimentació és fonamental per a entendre i respectar la diversitat generacional i cultural del teu públic. Aquest procés involucra segmentar i aprofundir en la informació rebuda per a identificar patrons que guiaran l’adaptació de les teves estratègies comunicatives. En fer-ho, no sols estàs reconeixent a la teva audiència el valor de les opinions rebudes, sinó que també millores la capacitat de respondre efectivament a les seves necessitats i desafiaments futurs.

Aplicació pràctica de la retroalimentació

Una vegada analitzada, l’aplicació efectiva de la retroalimentació és crucial per a desenvolupar una nova comunicació. Hauràs d’adaptar continguts i estratègies per a reflectir les necessitats i preferències emergents, des de la iteració de missatges fins a l’ajust dels canals de distribució, i el desenvolupament de noves maneres de superar barreres culturals i tècniques per a una millor inclusió.

Fomentant un diàleg continu i millora constant

El diàleg constant i la millora contínua són vitals per a mantenir la rellevància i efectivitat organitzacional. Adoptar un enfocament proactiu per a sol·licitar i utilitzar la retroalimentació enforteix la resiliència de la teva organització, fomentant un entorn que valora i actua segons les percepcions de la seva audiència.

Avaluació contínua i comunicació de millores

Implementar un cicle constant de retroalimentació i avaluació et permet mantenir les estratègies comunicatives dinàmiques i alineades amb les necessitats de la teva audiència. Aquest procés inclou:

  • Recopilació regular de feedback: Et mantindrà informat sobre les percepcions canviants del teu públic.
  • Mesurament de l’impacte: Usar mètriques com a taxes d’interacció i satisfacció per a avaluar l’efectivitat dels nostres enfocaments.
  • Ajustos estratègics: Modificar tàctiques segons les anàlisis per a reforçar el que funciona i ajustar el que no.
  • Comunicació transparent: Informar la teva audiència sobre com les seves contribucions han influenciat millores.
digital screen with a review

En aquestes dues primeres seccions he volgut establir les bases per a entendre com la retroalimentació enforteix el procés de l’escolta activa. Ara, estàs llest per a veure com podem aplicar tots aquests conceptes a través d’algunes tècniques i eines digitals? Endavant!

Tècniques i softwares per a una retroalimentació efectiva

Un mètode destacat en aquest camp és el FUEL de Jack Zenger i Joe Folkman, dissenyat per a estructurar converses de coaching i feedback efectives. Aquest mètode segueix quatre passos: emmarcar la conversa (Frame the conversation), entendre l’estat actual (Understand the current state), explorar l’estat desitjat (Explore the desired state), i establir un pla d’èxit (Lay out a success pla).

Zenger i Folkman són reconeguts pel seu enfocament pràctic i empíric cap al lideratge i el desenvolupament personal. Per als qui desitgin aprofundir en com fer del feedback un regal valuós i millorar les seves pràctiques de retroalimentació, el document ‘Feedback: The Powerful Paradox’ ofereix insights valuosos i accessibles. Pots descarregar aquest recurs gratuïtament des del seu web per a explorar més sobre com assegurar el benefici més gran tant per a l’emissor com per al receptor del feedback.

A més de mètodes com a FUEL, utilitzar eines digitals per a aconseguir informació valuosa a través d’enquestes és crucial.

Eines per a enquestes: SurveyMonkey

La tecnologia juga un paper clau en la modernització dels processos de retroalimentació, i l’ús de softwares pot aprofundir i millorar significativament l’anàlisi i l’aplicació dels resultats obtinguts.

Per a mi, SurveyMonkey és una de les opcions més populars, ja que ofereix funcionalitats útils per a la creació d’enquestes i l’anàlisi d’aquestes dades. A continuació, et mostro els 5 punts que converteixen a aquest software en un imprescindible per a la retroalimentació:

  1. Facilitat d’ús: És una plataforma intuïtiva, però amb opcions avançades, per a usuaris que requereixen enquestes més detallades i personalitzades.
  2. Personalització: SurveyMonkey destaca en aquest aspecte, oferint una àmplia gamma d’opcions de personalització, que inclouen múltiples tipus de preguntes, lògica de salt entre elles i plantilles dissenyades professionalment.
  3. Anàlisi de dades: Les seves eines d’anàlisis avançades, incloent-hi filtres, comparacions creuades i anàlisis de tendències, ho fan adequat per a recerques profundes i seguiment de la retroalimentació al llarg del temps.
  4. Integració amb altres eines: SurveyMonkey també ofereix integracions robustes, incloent-hi plataformes de CRM com Salesforce, eines de màrqueting com Mailchimp, i serveis d’emmagatzematge en el núvol com Microsoft OneDrive.
  5. Cost: Ofereix un pla bàsic gratuït, amb limitacions en la quantitat de preguntes i respostes per enquesta. Els seus plans de pagament proporcionen més funcionalitats i suport, adequats per a empreses que requereixen capacitats més sofisticades.


L’elecció entre SurveyMonkey o altres softwares per a realitzar enquestes dependrà en gran manera de les teves necessitats específiques. Si busques una solució simple i gratuïta per a enquestes bàsiques, Google Forms podria ser suficient (encara que vull recordar-te que les dades rebudes s’emmagatzemen en USA, i no disposen de la mateixa llei de RGPD que la UE). No obstant això, si necessites enquestes més complexes i detallades amb capacitats analítiques avançades, SurveyMonkey seria l’opció recomanada.

person doing a survey in a computer

Eines d’anàlisi avançada

També és aconsellable implementar tècniques d’anàlisis avançades. L’ús de Tableau de Salesforce o Microsoft Power BI faciliten la visualització de dades complexes, permetent una millor interpretació del feedback a través d’una gestió de dades centralitzada i efectiva.

Aquests sistemes no sols identifiquen tendències i patrons sinó que, en integrar-se amb CRM, permeten un ús eficient de la informació. No obstant això, és vital que l’ús d’aquestes eines digitals es complementi amb entrenament adequat i un enfocament que preservi l’element humà en la interpretació de dades, assegurant que la tecnologia sigui un suport i no suplanti l’empatia i el judici crític en la presa de decisions.

Conclusió

El procés d’escolta activa i retroalimentació és un viatge continu d’aprenentatge i adaptació, i és fonamental perquè aquestes interaccions que fins ara es quedaven en l’oblit, puguin transformar-se en relacions dinàmiques i significatives amb la teva audiència.

Et convido a connectar-te amb mi en Linkedin, on podem continuar discutint i aprofundint sobre aquestes estratègies.

Entrades Relacionades: