Gestió estratègica de stakeholders i comunicació efectiva

reunion de stakeholders

Claus per a una comunicació i col·laboració exitoses

T’has preguntat mai com les grans empreses aconsegueixen mantenir satisfets i alineats amb els seus objectius a tots els seus actors involucrats?

Al llarg de la meva trajectòria professional, he observat com cada decisió, cada comunicat i cada interacció tenen un impacte tangible. Tu, ja siguis soci comercial, client o membre d’una comunitat, esperes claredat, transparència i consideració. Al llarg dels anys, m’he especialitzat en garantir que aquestes expectatives es compleixin.

El meu enfocament va més enllà de simplement transmetre informació; busco construir confiança, alinear objectius i enfortir les nostres relacions a llarg termini.

En aquest article, t’invito a explorar amb mi com una gestió estratègica i una comunicació adequada són fonamentals per navegar amb èxit en aquest entramat d’interessos i expectatives.

L'essència de la gestió estratègica

La gestió de stakeholders no és simplement una tasca administrativa o una llista de noms en una fulla de càlcul. És un procés dinàmic que implica entendre i col·laborar amb una varietat d’individus i grups que tenen un interès en un projecte o decisió particular.

Cadascun té les seves pròpies expectatives i objectius. La meva tasca és assegurar-me que totes aquestes veus siguin escoltades i considerades, garantint que la informació flueixi de manera clara i efectiva en ambdues direccions:

 • Identificar i entendre els actors involucrats

Abans de qualsevol projecte o iniciativa, dedico temps a identificar les parts clau. Això va més enllà de simplement llistar els interessats. Busco entendre les seves motivacions, les seves preocupacions i com es veuen afectats per les decisions que es prenen. Aquesta comprensió em permet anticipar possibles desafiaments i oportunitats, i dissenyar estratègies que siguin veritablement eficients.

 • Reconèixer i valorar la diversitat

Cada persona o grup aporta una perspectiva única, basada en les seves experiències, coneixements i objectius. Valoro aquesta diversitat i busco formes d’integrar aquestes diferents perspectives en la presa de decisions.

persona trabajando sobre pizarra de cristal

La comunicació estratègica en la gestió

La comunicació és el pilar principal. No es tracta només de transmetre informació, sinó de fer-ho de manera que generi enteniment, confiança i col·laboració.

Establir canals de comunicació clars

Una vegada que tinc una comprensió clara de qui són els stakeholders i quins són els seus interessos, establisc els canals adequats. Això pot incloure reunions regulars, actualitzacions per correu electrònic o plataformes de col·laboració en línia. El que és important és que la informació flueixi de manera constant i transparent, proporcionant un espai perquè tothom expressi les seves opinions i preocupacions.

Transmetre missatges amb claredat i precisió

En comunicar resultats, decisions o canvis, m’asseguro que el meu missatge sigui clar i precís. Evito l’ús de jerga tècnica o termes ambigus que puguin generar confusió. El meu objectiu és que, independentment del nivell de coneixement sobre el tema, cada persona comprengui el missatge i el seu impacte.

Escoltar activament i respondre a les preocupacions

La comunicació no és només parlar; és, sobretot, escoltar. Dedico temps a escoltar les opinions, preocupacions i preguntes de les persones interessades. Aquest feedback és inestimable, ja que em permet ajustar les meves estratègies i abordar qualsevol inquietud de manera proactiva.

Utilitzar diferents mitjans i plataformes

Reconeixent que no tothom prefereix rebre informació de la mateixa manera, utilitzo una varietat de mitjans i plataformes, des d’informes escrits i presentacions, fins a reunions virtuals. Aquesta flexibilitat em permet arribar a un públic més ampli i assegurar-me que tothom estigui informat i compromès.

Forjant aliances duradores

La gestió de stakeholders és una inversió a llarg termini en la construcció de relacions sòlides i beneficioses per a totes les parts involucrades:

 • Construir confiança

No veig la gestió com un procés unidireccional. Va més enllà de simplement transmetre informació; és essencial fomentar la col·laboració i generar confiança, la base de qualsevol relació exitosa. Per això, sempre busco crear un ambient on tothom senti que les seves opinions són valorades i que poden confiar que es prendran decisions considerant els seus interessos.

Des de l’inici de qualsevol projecte o iniciativa, establisc expectatives clares. Això inclou definir rols, responsabilitats i línies de comunicació. Tenint tot clar des del principi, s’eviten malentesos i es senten les bases per a una col·laboració exitosa.

 • Celebrar èxits i aprendre dels desafiaments

Al llarg de qualsevol projecte, hi ha alts i baixos. Celebro els èxits i, quan sorgeixen desafiaments, els utilitzo com a oportunitats d’aprenentatge. Aquesta actitud positiva i proactiva enforteix les relacions i fomenta un ambient de confiança i col·laboració.

Buscant l'equilibri perfecte: El poder de l'enfocament win-win en la gestió

En la meva experiència, la millor manera de gestionar stakeholders és buscant sempre el win-win. Això significa que busco solucions que beneficiïn tant al projecte com als actors involucrats:

 • Fomentar la col·laboració i el diàleg

La col·laboració és la clau per trobar solucions win-win. Fomento un ambient en el qual es sentin còmodes compartint les seves idees i preocupacions. A través del diàleg obert, podem trobar solucions que satisfacin les necessitats de totes les parts.

 • Ser transparent i honesta

Sempre sóc transparent sobre els objectius del projecte, els desafiaments que afrontem i les decisions que prenem. Aquesta honestedat ajuda a construir una relació de confiança que facilita la col·laboració.

 • Buscar oportunitats

Sempre estic atenta a oportunitats que puguin beneficiar a ambdues parts, ja sigui compartint recursos, coneixements o fins i tot buscant oportunitats de negoci conjuntes.

señal de trafico simbolica indicando nuevas oportunidades

El kit essencial del gestor: Eines i tàctiques provades per l'èxit

La gestió de stakeholders no és una tasca senzilla, i requereix d’eines i tècniques específiques per ser eficaç. Al llarg de la meva carrera, he adoptat i adaptat diverses estratègies que m’han permès connectar de manera més profunda amb els actors involucrats i garantir l’èxit dels meus projectes:

 • Mapeig de actors

Una de les primeres coses que faig a l’iniciar un projecte és identificar i classificar els stakeholders. Utilitzo el mapeig per determinar qui són els més influents, qui tenen un interès directe en el projecte i qui poden ser afectats indirectament. Aquesta eina em permet prioritzar els meus esforços de comunicació i assegurar-me que tots els involucrats estiguin adequadament informats.

 • Anàlisi d’interessos i preocupacions

No tothom comparteix els mateixos interessos o preocupacions. Dedico temps a entendre què és el que realment importa a cada grup o individu. Això em permet adaptar el meu treball i garantir que abordo els temes que són rellevants per a ells.

 • Pla de comunicació personalitzat

Basant-me en el mapeig i l’anàlisi previs, dissenyo un pla personalitzat. Aquest pla detalla com, quan i a través de quins mitjans em comunicaré amb cada part interessada. Tenint un pla estructurat, puc assegurar-me que la comunicació és consistent, oportuna i eficaç.

 • Feedback continu i ajustaments

La gestió de stakeholders és un procés dinàmic. Estic constantment buscant feedback per entendre com se senten respecte al projecte i si hi ha àrees en les quals puc millorar. Aquest feedback em permet fer ajustos en temps real i garantir que el projecte avanci de manera fluida.

Conclusió

La gestió de stakeholders és una part essencial de qualsevol projecte o iniciativa. A través de la comunicació adequada, la construcció de relacions sòlides i la cerca constant del win-win, puc garantir que els projectes no només siguin exitosos, sinó que també generin valor per a tots els actors interessats.

Si t’ha interessat aquest tema, et convido a deixar un comentari sobre tècniques que t’han funcionat en la teva pròpia gestió, o a connectar-te amb el meu perfil de Linkedin per a continuar discutint i compartint idees sobre comunicació.

Entrades relacionades: