La diàspora, un aliat essencial en la creació de ponts

representacion grafica de manos de muchos colores, representando la diversidad de razas y culturas del mundo

Entre fronteres i cultures: L'impacte singular de la diàspora

Al llarg de la meva carrera, he tingut la sort de treballar en diverses regions del món. Sovint, comunicar-se amb persones de cultures diverses és un repte, i sempre una oportunitat per créixer. En la meva història, normalment, aquest acostament s’ha fet gràcies a la diàspora.

Et mostraré dos exemples reals meus, encara que sense donar noms per motius de confidencialitat. En el primer, vaig col·laborar en un projecte per fomentar un canvi en la societat d’un país. En el segon, una organització em va sol·licitar realitzar un informe per a la societat d’un altre país sobre els beneficis de les seves noves polítiques regionals.

En ambdós casos, involucrar ciutadans d’aquests països en el meu treball, fins i tot abans de desplaçar-me al país, va ser beneficiós. No només per identificar els mètodes més eficaços per abordar la comunicació, sinó també per entendre les seves necessitats.

Però el contacte amb la diàspora no només és útil a nivell professional. La diversitat cultural en el nostre entorn personal també afavoreix l’enteniment mutu i un contracte social més inclusiu.

La migració i la diàspora representen molt més que el simple moviment de persones d’un lloc a un altre. Aquestes comunitats, que mantenen connexions amb les seves terres d’origen, s’integren en una altra cultura al mateix temps que ajuden a que aquesta comprengui la seva a la societat dels seus nous llars. I aquest paper de totes aquestes persones que han tingut la necessitat, per la raó que sigui, de moure’s de la seva terra natal, és subtil però essencial en la diplomàcia i les relacions públiques, tot i no ser actors convidats a les taules de negociacions.

La seva influència s’estén més enllà de les fronteres, creant ponts entre cultures i nacions i transformant societats, economies i polítiques.

Migració i diàspora: Definicions i dimensions

La migració, un fenomen complex i multifacètic, es refereix al moviment de persones impulsat per una varietat de factors, incloent conflictes, cerca d’oportunitats, o canvis ambientals. La diàspora, en canvi, representa un concepte més profund i matísat. Segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), la diàspora inclou a migrants o descendents de migrants la identitat i el sentit de pertinença dels quals han estat influenciats per la seva experiència migratòria. Aquestes comunitats, sovint formades tant per migracions voluntàries com forçades, mantenen una memòria col·lectiva i un sentit de grup que perdura en el temps.

En les últimes dècades, hi ha hagut un creixent reconeixement del paper vital que juguen les diàspores en el desenvolupament global. Molts països han iniciat programes per enfortir els vincles amb les seves comunitats de diàspora, reconeixent la seva capacitat per millorar els vincles socials, econòmics i culturals entre els seus països d’origen i de destinació. Aquestes polítiques abasten des de serveis consulars fins a programes específics en àrees com la salut, l’educació i l’economia.

La participació de les diàspores en el desenvolupament dels seus països d’origen és diversa, estenent-se des de la recepció passiva d’informació fins a la participació activa en iniciatives de desenvolupament. A més de les remeses, les diàspores fomenten una varietat de relacions que contribueixen al desenvolupament sostenible.

Ambaixadors no oficials

Les diàspores actuen com a ambaixadors culturals, influenciant la percepció i les polítiques entre els seus països d’origen i de residència. En l’actual panorama social, on la globalització i la interdependència són cada vegada més prominents, el seu paper és fonamental per entendre i navegar pel complex entorn de la comunicació global i la diplomàcia pública.

dos mujeres de etnia desconocida, vestidas para una fiesta de su pais

La diàspora i la diplomàcia bilateral. Un enllaç vital

Influència en la diplomàcia bilateral

Les diàspores són actors clau en la diplomàcia bilateral. A través de les seves experiències i perspectives úniques, contribueixen significativament a l’enfortiment de les relacions entre països. Un exemple destacat és la diàspora índia als Estats Units.

Segons un estudi de la Carnegie Endowment for International Peace, aquesta comunitat manté una connexió profunda amb l’Índia, influenciant les polítiques i percepcions tant als EE. UU. com a l’Índia. L’enquesta revela com els índio-americans veuen el seu país d’origen i el seu paper en la diplomàcia internacional, destacant el seu suport al reforçament de les relacions entre Washington i Nova Delhi.

Aquest paper de les diàspores en la diplomàcia bilateral es subratlla en obres com ‘The Public Relations Handbook’ d’Alison Theaker, on s’enfatitza la necessitat de reconèixer les diverses necessitats d’aquestes comunitats en tots els programes de relacions públiques. A més, ‘The Oxford Handbook of Modern Diplomacyressalta la importància de les diàspores en la diplomàcia bilateral, especialment quan comparteixen la nacionalitat amb el país d’origen del diplomàtic. Aquests vincles culturals serveixen com a eines valuoses per enfortir els llaços bilaterals.

Desafiaments i oportunitats

 • Desafiaments: Xenofòbia i racisme

Les diàspores, malgrat el seu potencial per enriquir les relacions bilaterals i la diplomàcia pública, enfronten desafiaments significatius que poden obstaculitzar la seva efectivitat i benestar. La xenofòbia i el racisme són problemes persistents que afecten aquestes comunitats a nivell global.

 1. Impacte personal i comunitari. La xenofòbia i el racisme poden tenir un impacte devastador tant a nivell personal com comunitari. Els individus de la diàspora sovint es troben en situacions on enfronten discriminació i prejudicis, el que pot portar a l’exclusió social i econòmica. Aquesta discriminació no només afecta la seva qualitat de vida, sinó que també pot limitar la seva capacitat per participar plenament en la societat d’acollida.
 2. Efectes en les relacions diplomàtiques. Aquests problemes no són només qüestions de drets humans, sinó que també tenen implicacions directes en les relacions diplomàtiques. La xenofòbia i el racisme poden entorpir els esforços de cooperació internacional i perjudicar la imatge d’un país en l’escenari mundial. Les tensions racials i la discriminació poden provocar conflictes diplomàtics, especialment quan els ciutadans de la diàspora són l’objectiu de polítiques discriminatòries o actes de violència.
 3. Desafiaments en la integració i cooperació. La xenofòbia i el racisme també representen obstacles significatius per a la integració efectiva de les comunitats de la diàspora. Aquests desafiaments poden impedir que les diàspores actuïn com a ponts efectius entre cultures i nacions, limitant la seva capacitat per contribuir a l’enteniment mutu i la cooperació internacional.
 4. La necessitat de polítiques inclusives. Per superar aquests desafiaments, és essencial que els governs i les organitzacions internacionals implementin polítiques que promoguin la inclusió i el respecte per la diversitat. Això inclou la lluita contra la xenofòbia i el racisme a través de l’educació, la legislació i la promoció d’un diàleg intercultural positiu.
 • Oportunitats en relacions internacionals

Les diàspores, més enllà dels desafiaments que enfronten, presenten oportunitats úniques en l’àmbit de les relacions internacionals i la diplomàcia pública. Aquestes comunitats poden desempenyar rols vitals en la promoció de la comprensió cultural, la cooperació internacional i l’enfortiment de la imatge d’un país a l’estranger.

 1. Foment de la comprensió cultural i la cooperació. Les diàspores poden actuar com a ponts culturals, facilitant l’enteniment i el respecte mutu entre diferents nacions i cultures. En compartir les seves experiències i coneixements culturals, les diàspores poden ajudar a desmitificar estereotips i promoure una visió més matísada i empàtica dels seus països d’origen i d’acollida.
 2. Contribució al Soft Power i la imatge nacional. Les diàspores també poden contribuir significativament al soft power d’un país. En mostrar aspectes positius de la seva cultura i valors en els seus països de residència, poden millorar la percepció i la reputació de les seves nacions d’origen. Això és especialment rellevant en un món on la imatge i la percepció juguen un paper crucial en les relacions internacionals.
 3. Lobby i advocacia en polítiques internacionals. Les comunitats de la diàspora poden exercir influència en la formulació de polítiques tant en els seus països d’origen com de residència. A través d’activitats de lobby i advocacia, poden promoure polítiques que beneficiïn a ambdues nacions, fomentant la cooperació bilateral i l’enteniment mutu.
 4. Innovació i desenvolupament econòmic. Les diàspores sovint inclouen individus altament capacitats i amb experiència internacional, el que pot ser un recurs valuós per a la innovació i el desenvolupament econòmic. El seu coneixement i habilitats poden ser crucials en la creació de noves oportunitats de negoci i col·laboració, així com en la transferència de coneixements i tecnologies entre països.
 5. Promoció de la pau i la resolució de conflictes. En situacions de conflictes internacionals, les diàspores poden desempenyar un paper important en la promoció de la pau i la resolució de conflictes. La seva comprensió única de les cultures i contextos involucrats els permet actuar com a mediadors eficaços i defensors de solucions pacífiques.
foto de 3 mujeres de diferentes etnias

Cas d'estudi: EUDiF i les seves estratègies per a un compromís positiu

Fomentar la participació activa de la diàspora és crucial per aprofitar el seu potencial en la construcció de relacions internacionals més fortes i efectives. Iniciatives com la EU Global Diaspora Facility (EUDiF) representen un canvi significatiu cap a un enfocament més inclusiu del desenvolupament.

EU Global Diaspora Facility: Un paradigma d’inclusió

La EUDiF és una iniciativa de la Unió Europea que busca sistematitzar i millorar la participació de la diàspora en el desenvolupament global. Aquest projecte se centra en enfortir la capacitat de les diàspores per contribuir al desenvolupament en els seus països d’origen, així com en els seus països de residència.

Característiques clau de la EUDiF

 • Connexió i col·laboració: La EUDiF facilita la connexió entre les diàspores, els governs i les organitzacions internacionals, creant una plataforma per a la col·laboració i l’intercanvi de coneixements.
 • Capacitació i empoderament: Ofereix capacitació i recursos per empoderar els membres de la diàspora, permetent-los desempenyar un paper més actiu i efectiu en la presa de decisions i el desenvolupament.
 • Projectes i programes: Implementa projectes específics que aprofiten les habilitats i experiències úniques de la diàspora, abordant temes com l’emprenedoria, l’educació i la salut.

 

Exemples d’impacte de la EUDiF

Un exemple destacat de la labor de la EUDiF és el seu projecte a Filipines, on va col·laborar amb la diàspora filipina per desenvolupar programes de formació professional i educació. Aquest projecte no només beneficia els filipins a l’estranger, sinó que també contribueix al desenvolupament d’habilitats i coneixements a Filipines.

Un altre exemple és la col·laboració amb la diàspora africana a Europa per donar suport a iniciatives de salut en diversos països d’aquest continent. Aquests projectes han ajudat a millorar els serveis de salut en comunitats vulnerables i han enfortit els llaços entre Europa i Àfrica.

Conclusió

La diàspora ens ensenya una lliçó valuosa: en la diversitat de les nostres històries i experiències, trobem ponts cap a una comprensió més profunda i una comunicació més efectiva. Aquestes comunitats tenen la capacitat de fomentar un diàleg més inclusiu i ressonant mentre que ens permeten enriquir la nostra perspectiva i sortir de la nostra zona de confort a través de noves cultures.

En la meva comunicació, busco el respecte i el reconeixement a la diversitat a l’hora de compartir coneixements, fomentar iniciatives i/o crear vincles.

Uneix-te a la conversa

La teva veu i les teves experiències són essencials per enriquir aquest diàleg. Tens alguna història personal relacionada amb la diàspora o idees sobre com podem millorar la integració i l’impacte d’aquestes comunitats en la diplomàcia i les relacions públiques?

T’invito a respondre aquí; m’encantaria escoltar els teus pensaments i experiències.

Entrades relacionades: