Comunicació estratègica i la igualtat de gènere: Impulsant l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible nº5 (ODS 5)

un-women

De la consciència a l'acció: La comunicació com a pont cap a la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible

La igualtat de gènere és més que un ideal; és un catalitzador essencial per al desenvolupament sostenible, la pau i la justícia. No obstant això, per a aconseguir aquest objectiu, és essencial una comunicació estratègica i efectiva. En aquest article, veurem com la comunicació és un recurs valuós per a impulsar el canvi i promoure l’equitat de gènere a escala global.

La comunicació com a motor del canvi

La comunicació no és simplement transmetre informació. És un canal influent per a canviar mentalitats, trencar estereotips i promoure la igualtat de gènere. A través d’una comunicació efectiva, podem influir en la percepció pública, desafiar les normes tradicionals i construir un món més igualitari.

Estratègies per a una comunicació efectiva en la promoció de la igualtat de gènere

Una comunicació inclusiva i estratègica té el poder de catalitzar canvis significatius en la societat. En abordar temes crítics com la igualtat de gènere, la comunicació es converteix en una eina essencial per a impulsar l’acció i el canvi. A continuació, explorem com una comunicació efectiva pot donar suport a diversos aspectes de la igualtat de gènere:

gender-equality
 • Lleis i polítiques: Advocar per lleis i polítiques que facin costat a la igualtat de gènere és essencial. La comunicació pot ser una eina poderosa per a crear consciència i promoure polítiques que fomentin la igualtat.
 • Participació en la presa de decisions: Fomentar la representació equitativa de les dones en tots els nivells és crucial. La comunicació pot ser una tàctica efectiva per a promoure la participació activa de les dones en la presa de decisions.
 • Apoderament econòmic: Promoure la igualtat d’oportunitats en l’ocupació i donar suport a l’apoderament femení és essencial. A través de la comunicació, podem crear consciència sobre la importància de l’apoderament econòmic en la promoció de la igualtat de gènere.
 • Sensibilització: Canviar actituds i comportaments és essencial. A través de campanyes i projectes de comunicació, podem canviar les percepcions i promoure la igualtat de gènere.

Indicadors de la igualtat de gènere i el seu impacte en la comunicació

Per a entendre completament com la comunicació pot influir en la percepció i promoció de la igualtat de gènere, és essencial familiaritzar-se amb els indicadors que mesuren el progrés en aquest àmbit. Aquests indicadors no sols reflecteixen l’estat actual de la igualtat de gènere en la societat, sinó que també proporcionen un full de ruta sobre les àrees que necessiten atenció i canvi. A continuació, et presento alguns dels indicadors clau, amb un enllaç a articles en els quals he participat per a parlar sobre cada tema:

 • Número o percentatges de càrrecs: La representació de gènere en rols de lideratge i presa de decisions, com a legisladors o alts directius, és essencial. Un equilibri de gènere en aquests rols indica una societat que valora i promou la igualtat.
 • Presència de llibertats civils: La capacitat de les dones per a exercir llibertats com l’elecció de vestimenta i la llibertat de moviment sense restriccions és un indicador crucial d’una societat inclusiva.
 • Indicadors socials: Aquests inclouen el dret de propietat i l’accés de les dones a institucions financeres o a la terra. Aquests indicadors reflecteixen la posició socioeconòmica de les dones en la societat.
 • Indicadors de delinqüència: La reducció o eliminació de la violència de gènere, inclosa la violència domèstica i sexual, és un indicador essencial del progrés cap a una societat igualitària.
 • Indicadors de salut i educació: Aquests poden incloure l’esperança de vida i el nivell educatiu tant en dones com en grups desfavorits. Una societat que promou la salut i l’educació per a tots, independentment del gènere, és una societat que avança cap a la igualtat.
 • Indicadors econòmics: La igualtat en la bretxa de gènere i salarial, i la participació femenina en la població activa són indicadors clau d’una economia inclusiva.


Aquests indicadors, recolzats per una comunicació efectiva, poden ajudar a crear consciència i promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits de la societat.

women-business

Elements clau d'una comunicació inclusiva

 • Comunicació feminista: Va més enllà de simplement transmetre missatges. Desafia les estructures de poder arrelades i cerca generar un impacte social profund. La seva essència radica a abordar temes des d’un angle que prioritzi la igualtat i qüestioni les convencions establertes.
 • El sistema sexe/gènere: Aquesta distinció és vital. Mentre que el “sexe” es refereix a característiques biològiques, el “gènere” aborda rols, comportaments i atributs socials. Comprendre aquesta diferència és crucial per a comunicar amb precisió i sensibilitat.
 • Estereotips i rols de gènere: Els estereotips de gènere han limitat històricament les oportunitats i percepcions de les persones. És imperatiu qüestionar i desmuntar aquests motlles per a presentar una visió més àmplia i diversa de la humanitat. Un exemple palpable d’això és la falta de presència femenina en panells d’experts i figures públiques, especialment en conferències i esdeveniments d’alt perfil. Aquesta absència perpetua la idea que els rols de lideratge i experiència són predominantment masculins, la qual cosa és un obstacle per a aconseguir una veritable igualtat de gènere.
 • Violència de gènere: No sols es tracta d’agressions físiques. La violència simbòlica, manifestada a través de paraules i actituds, també és perjudicial. És fonamental tractar aquest tema amb la serietat i empatia que mereix.
 • Llenguatge inclusiu: Les paraules tenen poder. Optar per un llenguatge que sigui respectuós i inclusiu no sols és un acte de consideració, sinó que també reforça la idea d’una societat en la qual tots tenen un lloc.

Actors globals i recursos

Organitzacions com UN Women i la iniciativa GAP III de la UE estan liderant el camí en la promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit global. Aquests actors, juntament amb una comunicació efectiva, poden superar les barreres i fer realitat la igualtat de gènere.

UN Women, per exemple, ha llançat múltiples campanyes i programes per a empoderar a les dones i nenes a tot el món. Una de les seves iniciatives més destacades és “HeForShe”, una campanya de solidaritat que busca involucrar a homes i nens com a defensors i agents de canvi en la lluita per la igualtat de gènere. A més, UN Women ha treballat en col·laboració amb governs i organitzacions locals per a implementar programes d’apoderament econòmic, promoció de lideratge femení i prevenció de la violència de gènere.

D’altra banda, la iniciativa GAP III de la UE se centra en tres pilars principals: garantir la igualtat de drets de les dones i nenes, accés i oportunitats en tots els àmbits de la vida; promoure l’apoderament econòmic, social i polític de les nenes i dones; i combatre la violència de gènere. Com a part d’aquesta iniciativa, la UE ha finançat projectes en països en desenvolupament per a promoure l’educació de les nenes, millorar l’accés a serveis de salut reproductiva i enfortir les capacitats de les dones per a participar en processos de presa de decisions.

Aquestes accions i programes demostren el compromís i la determinació d’aquests actors globals en la lluita per un món més igualitari.

Conclusió

La igualtat de gènere és més que un objectiu; és un dret humà bàsic. A través d’una comunicació estratègica i inclusiva, podem contribuir significativament a la promoció de la igualtat de gènere i al desenvolupament sostenible. La comunicació és un canal clau per a influir en la percepció pública, desafiar les normes tradicionals i construir un món més igualitari.

Entrades relacionades: