www.lauramellado.com

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 11/03/2003 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.lauramellado.com (d’ara endavant, Lloc web) l’ostenta: Laura Mellado Consulting, SRL, proveïda d’identificació fiscal: BE0761504438 i inscrita en: (BCE) Banque-Carrefour des Entreprises amb les següents dades registrals: 0761.504.438, el representant del qual és: Laura Mellado, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Square de Meeûs, 38-40, b100, Brussels, Belgium

Telèfon de contacte: +32474508140

Email de contacte: contact@lauramellado.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Laura Mellado es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Laura Mellado pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés a aquests.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Laura Mellado proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Laura Mellado sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Laura Mellado per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Laura Mellado sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Laura Mellado i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Laura Mellado no es dirigeix a menors d’edat. Laura Mellado declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Laura Mellado no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Laura Mellado farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Laura Mellado serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol classe que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Laura Mellado tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Laura Mellado posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, enllaços, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Laura Mellado no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Laura Mellado en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Laura Mellado no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Laura Mellado i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Laura Mellado haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Laura Mellado.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Laura Mellado, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic belga, excepte autorització expressa de Laura Mellado.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Laura Mellado i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Laura Mellado dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Laura Mellado per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic belga, sent-los aplicables tant la normativa belga i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Bèlgica.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Laura Mellado.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Laura Mellado. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Laura Mellado a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Laura Mellado es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Laura Mellado es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori belga. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat el dia 18/05/2023.